Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie rybníkaření v Tvorovicích

Nejstarší záznamy

Tak jako v jiných hanáckých obcích, byl v Tvorovicích svobodník, který měl v zemských deskách olomouckých zapsán majetek a poddané. Byl jím Martin z Tvorovic, který žil roku 1368 v Tvorovicích. Jiný majetek zde např. před rokem 1371 vlastnil Sulík z Tvorovic. Majetky byly prodávány a kupovány, jak o tom svědčí dlouhé řady vlastníků, až velmoži Albert a Petr ze Šternberka soustředili postupem času do svých rukou celé Tvorovice a darovali je 1384 klášteru augustiniánů ve Šternberku, který založili. Klášterní dvůr měl soustavou 3 až 4 chovných rybníků.

Ze zápisků pana Dosoudila

 

Dle ústního podání měl býti za pradávných dob v nížině s protékajícím potokem jihovýchodně od vesnice velký rybník osázený rybami. Nasvědčují tomu částečně dnes již srovnané břehy podél pozemku lidově zvaného Tabule, pak vysoká mezera. Druhý to břeh rybníka který se táhne podél cesty 62, nad níž jsou výše položené pozemky zvané Skříčky. Mezera byla 2 až 2,5 metru vysoká. A konečně louka zvaná podhrází nasvědčuje, že tam bývala hráz tohoto rybníka, která se již nezachovala. 

Po zrušení tohoto rybníka o kterém není žádných písemných zpráv, zůstal pozemkům v těchto místech lidový název Rybníky. 

Ve Vlastivědě Moravské, Kojetínský okres, píše František Peřinka, že na staré své pečeti měly Tvorovice kromě latinského nápisu (Sigillum Kommutitatis Tvorovicensis) ve znaku srp a plovoucí rybu.

 

I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783 (rektifika

I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783

 

Rybník u bývalé mlékárny velikosti 11x21 metrů, který v zimně byl zdrojem ledu pro mlékárnu v létě tolik potřebného byl při stavbě mlékárny v roce 1902, původně zřízen jako důl na vápno.

Později byl zvětšen, napuštěn vodou z pramene a z popudu tehdejšího nadučitele místní obecné školy, zároveň také jednatele postavené mlékárny byl v roce 1907 osazen rybami. 

Ryby se pak před štědrým dnem lovily a členům mlékárny prodávaly. Toto rybaření zaniklo po roce 1910, odchodem uvedeného nadučitele a jednatele Prokopa Bartáka v důsledku nemoci na předčasný odpočinek.
Rybník slouží jako vodní nádrž v případě požáru, jeho hliněné břehy jsou ve špatném stavu a na jeho dně je spousta bahna.

-------------------------------------------------

Vzhledem ke špatnému stavu i zřízení školy v budově mlékárny došlo v roce 1973 k jeho zasypání.

 

Rybník za bývalým dolním hostincem č.p. 33 s přítokem z pramenů. Rybník byl celý dlážděný kamenem s oboustranným vjezdem velikosti 10x18 metrů a největší hloubky 140 cm. 

Lidově byl také nazýván brodisko. V létě se tam koupávala mládež různého věku, v podvečer se tam palvívaly koně a občas umýval i hovězí dobytek.
Také se do tohoto brodiska dávaly rozeschlé vozy a lejty, aby za několik dnů ve vodě zastouply. 

V zimně sloužil jako zdroj ledu potřebného k chlazení piva v létě hostinci č.p. 33 a mládeži za kluziště, kromě toho byl zdrojem vody v případě požáru na dolním konci vesnice. 

V roce 1957 byl hlínou a kamením zasypán a zrušen proto, že zřízena byla přes něj cesta ku kravínu JZD v témže roce stavěného.

 

2.jpg

jedna z mála dochovaných fotografií rybníka za bývalým hostincem č.p. 33

 

Další rybník poblíž domu č. 50 (Baselovi) velikosti asi 8x15 metrů. Byl  ze začátku v minulosti vyšalován fošnami s oboustranným vjezdem.

Byl pravděpodobně zřízen některým hostinským z hostince č.p. 4 v Nových Tvorovicích o kterém je zpráva z roku 1844. Byl v zimně rovněž zdrojem ledu pro tento hostinec a po zrušení Močidla se tam močívaly koně. 

Jeho účel skončil zrušením potoka vedle něho tekoucího který jej napájel a položením drenážního potrubí v roce 1904. V roce 1880 byl tento rybník (bez ryb) v držení hostinského Jana Vrány, po němž se vystřídali další majitelé Václav Vaněk, Pospíšil Jan, a poslední Zatloukal Jindřich který ho prodal Františku Baselovi, jenž zbylé břehy srovnal a vysadil zahradou.

 

Bývalý menší rybník osázený rybami velikosti 8x8 metrů v soukromé zahradě (bývalé panské) majitele Ladislava Mariánka č.p. 35, který byl napájen vodou z potoka přes zahrady tekoucího. 
Rybník tento po smrti majitele roku 1909 zaniknul.

3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Císařské katastrální mapy - rok 1833

 

4.png

5.png

Výkaz ploch - Katastrální list 1845

6.png

7.png

 

8.png

II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852

 

Ještě v dobách nedávných chodívala místní mládež rybařit na ''Zádoláky''. Zde z iniciativy pana Josefa Bučka st. vznikl v první polovině let sedmdesátých malý rybník. Primárně byl určen k chovu kachen, ale došlo  i na vysazení ryb. Voda se zde však koncem 80. let začala ztrácet a rybník postupem času zcela vyschnul. Čas od času, po vydatnějších deštích se zde objeví voda, ta však během většího sucha zase zmizí. Dnes jej připomíná již jen rokle zarostlá zelení.